Nowe zasady bezpieczeństwa w sklepach (Essential Safe Store Rules - Polish)

Zmiany wchodzą w życie z dniem 3 kwietnia br.

Obłożenie, układ sklepu i zarządzanie przepływem klientów

 • Obłożenie sklepu ograniczone zostaje do 50% pojemności sklepu. Pracownicy przy wejściu będą na bieżąco kontrolować liczbę klientów wchodzących i wychodzących ze sklepu.
 • Na podłodze przy kasach i w innych obszarach o dużym natężeniu ruchu znajdą się wyraźnie zaznaczone linie znaczące odstępy wynoszące 6 stóp; w miarę możliwości linie odznaczające odległość 6 stóp zostaną umieszczone również poza sklepem, gdzie formować się może kolejka.
 • W sklepach umieszczone zostanie widoczne oznakowania i oznaczenia podłóg, aby kierować ruchem klientów i ograniczać wąskie gardła i/lub zachęcać do odstępów i ciągłości przepływu klientów w obszarach o dużym natężeniu ruchu.
 • Tam, gdzie jest to wykonalne, wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, aby zmaksymalizować odstępy między klientami. Kierunek ruchu powinien być wyraźnie zaznaczony oznakowaniem i/lub oznaczeniami podłogowymi.
 • Należy maksymalizować przestrzeń między klientami a pracownikami wszędzie tam, gdzie dochodzi do interakcji/finalizacji transakcji.
 • Aby oddzielić pracowników od klientów w punktach kasowych i innych obszarach w sklepie, gdzie jest to wykonalne, zainstalowane zostaną przezroczyste ochrony z pleksi, zabezpieczające przed zainfekowaniem.

Ogólne

 • Komunikacja z klientami odbywać się powinna przede wszystkim za pośrednictwem czytelnego oznakowania sklepu, ogłoszeń i reklam; zakupy powinna robić tylko jedna osoba z gospodarstwa domowego.
 • Zakaz działania garmażeryjnych punktów samoobsługowych (np. baru sałatkowego) oraz degustacji i/lub bezpłatnych próbek produktów spożywczych.
 • Płatności powinny być w miarę możliwości dokonywane kartą kredytową bezdotykowo. Jeśli nie jest to możliwe, regularnie i konsekwentnie należy odkażać terminale płatnicze/sprzęt kasowy (w tym długopis).
 • Uchwyty wózka i koszyki będą odkażane po każdym użyciu (przez personel).
 • Tam, gdzie to możliwe, pracownicy będą nosić rękawice i maski na twarz przez cały czas i w miejscach, gdzie mają lub mogą mieć kontakt z klientami.

[Essential Safe Store Rules - Polish]